Khách hàng thẩm định giá Doanh nghiệp

Stt Tên khách hàng Địa chỉ Tài sản/ Doanh nghiệp TĐG Địa điểm TSTĐ Mục đích
1 Bệnh viện An Bình TP. HCM Bệnh viện TP. HCM Chuyển giao quyền tự chủ tài chính
2 Bệnh viện Từ Dũ TP. HCM Giá trị căn tin TP. HCM Hợp tác kinh doanh
3 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Ngọc Minh TP. HCM Doanh nghiệp TP. HCM Góp vốn liên doanh
4 Công ty TNHH MTV Sài Gòn Tourist TP. HCM Doanh nghiệp TP.HCM, Lâm Đồng, Bình Dương Thoái vốn nhà nước
5 Công ty TNHH TVĐT Gốc Việt TP. HCM Công ty CP Chỉ thun Đak Lak Đak Lak nt
6 Tổng công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV TP. HCM Công ty CP Thực phẩm Sài Gòn TP. HCM nt
7 Công ty CP XDCT GT Hậu Giang Hậu Giang Giá trị công ty Hậu Giang nt
8 E-Land Asian Holdings PTE.,Ltd Singapore Hàng tồn kho – Công ty Gỗ Trường Thành Phú Yên, Đak Nông, Đak Lak, Bình Dương, TP. HCM Mua
9 Công ty TNHH MTV Đầu tư Công Nghệ FOCOSEV TP. HCM Nhà máy chế biến hạt điều;
DNTN Quang Vinh
Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Trị, Đà Nẵng, Đắk Lắk  Bán
10 Công ty Liên doanh TNHH Khu du lịch Veranda Kiên Giang Doanh nghiệp Kiên Giang Tham khảo giá trị
11 Cty TNHH TVGS Thiết kế Công trình Cơ điện Đại Dương TP. HCM Doanh nghiệp TP. HCM Cổ phần hóa
12 Công ty TNHH Max Steel TP. HCM Doanh nghiệp TP. HCM Góp vốn liên doanh
13 Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Mạo Hiểm TP. HCM Doanh nghiệp TP. HCM Góp vốn liên doanh
14 Công ty CP VRG Phú Yên Phú Yên Doanh nghiệp Bình Định, Phú Yên Thoái vốn