Các bước hợp tác

Nêu yêu cầu tư vấn và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan

arrows

Quý khách hàng có thể nêu yêu cầu tư vấn cung cấp thông tin liên quan cho AMAX theo một trong các hình thức:

  • Điện thoại hoặc email;
  • Fax hoặc gửi bằng văn bản (theo mẫu);
  • Sắp xếp một cuộc hẹn để trao đổi cụ thể (ưu tiên theo sự sắp đặt của khách hàng).

Nội dung thông tin, tài liệu cần cung cấp xem tại đây.

Thống nhất mức phí dịch vụ

arrows

Sau khi xác định rõ yêu cầu và nội dung cần tư vấn của KH, chuyên viên phụ trách sẽ thông báo cho KH mức phí dịch vụcác đề xuất về thời gian, kế hoạch dự kiến thực hiện.

Hình thức thông báo theo một trong các cách sau, tùy theo yêu cầu của KH:

  • Thông báo trực tiếp qua điện thoại;
  • Gửi email/fax;
  • Gửi bằng văn bản có chữ ký và đóng dấu công ty.
Ký hợp đồng

arrows

Sau khi hai bên thống nhất mức phí, AMAX sẽ gửi dự thảo hợp đồng mẫu cho KH (mail/fax/gửi trực tiếp).

Hai bên thương thảo để thống nhất các nội dung trong hợp đồng.

Tiến hành ký kết hợp đồng.

Triển khai công việc tư vấn

arrows

Sau khi hợp đồng được ký kết, AMAX sẽ thông báo kế hoạch chi tiết thực hiện công việc và kèm theo các yêu cầu hỗ trợ sau (nếu có):

  • Yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan;
  • Yêu cầu hỗ trợ hướng dẫn khảo sát, thu thập thông tin (trong trường AMAX không thể thực hiện độc lập).

AMAX sẽ chủ động triển khai mọi việc theo đúng kế hoạch, đúng quy trình chuyên môn và các nội dung đã cam kết với KH.

Thảo luận kết quả tư vấn

arrows

Sau khi công việc hoàn tất, AMAX sẽ thông báo cho KH bản dự thảo kết quả tư vấn (trực tiếp/mail/fax/điện thoại…).

AMAX sẽ giải trình, giải đáp mọi thắc mắc của KH liên quan đến nội dung dự thảo kết quả và thực hiện chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu (nếu có) để hoàn chỉnh bản kết quả tư vấn.

Hoàn tất cuộc tư vấn

AMAX hoàn thiện và bàn giao cho KH bản chính kết quả tư vấn.

Số lượng bàn giao cho KH theo yêu cầu thể hiện trong hợp đồng.