Hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị

TÀI SẢN LÀ BẤT ĐỘNG SẢN

– Tài sản là đất đai (quyền sử dụng đất)

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng (sổ đỏ hoặc sổ hồng);
 • Các quyết định giao đất, cho thuê/cho thuê lại đất …;
 • Tờ khai thuế trước bạ (nếu có);
 • Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng … (nếu có);
 • Hợp đồng thuê, cho thuê lại (nếu có);
 • Giấy tờ liên quan khác (nếu có).

– Tài sản là nhà cửa, công trình xây dựng gắn liền với đất

 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (trường hợp tài sản đầu tư trên đất thuê);
 • Bản vẽ hoàn công (nếu công trình đã hoàn tất đưa vào sử dụng);
 • Tờ khai thuế trước bạ (nếu có);
 • Hồ sơ quyết toán công trình (nếu có);
 • Đối với các công trình xây dựng dở dang cần bổ sung:
  • Giấy phép xây dựng;
  • Các hợp đồng tư vấn, thiết kế, thi công xây lắp công trình;
  • Bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán xây dựng công trình (nếu có);
  • Các biên bản kiểm tra, nghiệm thu giai đọan (nếu có);
  • Các văn bản, biên bản xử lý phát sinh, thay đổi trong quá trình thi công (nếu có).
 • Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

– Tài sản là các dự án đầu tư

 • Chứng chỉ quy hoạch kiến trúc do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);
 • Bản thuyết minh dự án đầu tư kèm hồ sơ thiết kế cơ sở (nếu có);
 • Bản vẽ quy hoạch phân khu chức năng 1/500 (nếu có);
 • Giấy phép đầu tư (nếu có);
 • Các văn bản cam kết/ thỏa thuận/ ghi nhớ hoặc văn bản cho phép đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án đầu tư (nếu có);
 • Các thỏa thuận cấp đất, biên bản xác định ranh giới, vị trí thửa đất (nếu có);
 • Các văn bản về ưu đãi đầu tư, miễn/ giảm thuế…
 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn của các nhà đầu tư khác (nếu có);
 • Thỏa thuận cho vay đầu tư của các tổ chức tín dụng (nếu có);
 • Giấy tờ liên quan khác (nếu có).

TÀI SẢN LÀ MÁY THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI (ĐỘNG SẢN)

 • Hoá đơn mua bán (đối với hàng hoá mua trong nước);
 • Tờ khai, invoice/packing list (đối với hàng nhập khẩu);
 • Bảng theo dõi khấu hao tài sản tính đến thời điểm thẩm định giá;
 • Bảng tổng hợp chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì, nâng cấp… (nếu có);
 • Hợp đồng thuê, cho thuê tài chính (nếu có);
 • Các hợp đồng mua bán, thuê hoặc cho thuê (nếu có);
 • Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có);
 • Đối với tài sản là phương tiện vận tải thì cần bổ sung thêm các giấy tờ sau:
  • Giấy phép sử dụng phương tiện;
  • Hồ sơ đăng kiểm chất lượng phương tiện;
  • Tờ khai thuế trước bạ (nếu có).

TÀI SẢN LÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
Ngoài các hồ sơ tài liệu nêu tại mục I, II trên, cần bổ sung các hồ sơ tài liệu sau:

 • Báo cáo tài chính của ít nhất 3 năm gần nhất;
 • Định hướng, kế hoạch kinh doanh trong ít nhất 5 năm tới (nếu có);
 • Các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác đầu tư, liên doanh;
 • Các hợp đồng vay vốn/huy động vốn…(nếu có);
 • Danh mục hàng tồn kho (nguyên vật liệu, công dụng cụ, thành phẩm, sản phẩm dở dang);
 • Tài liệu có liên quan khác (nếu có).

TÀI SẢN VÔ HÌNH

 • Các báo cáo tài chính doanh nghiệp gần thời điểm thẩm định giá (03 báo cáo, nếu có);
 • Bảng tổng hợp các chi phí đầu tư (trực tiếp & gián tiếp) để tạo nên tài sản vô hình;
 • Bản sao các hóa đơn, chứng từ liên quan (nếu có);
 • Hợp đồng mua bán, nhượng quyền, thuê/cho thuê… tài sản vô hình (nếu có);
 • Các hợp đồng/ thỏa thuận hợp tác, liên kết lâu dài với các đối tác chiến lược (nếu có);
 • Giấy tờ pháp lý chứng mình quyền sở hữu đổi với tài sản vô hình (nếu có);
 • Giấy tờ liên quan khác (nếu có)…

(Hồ sơ, tài liệu cung cấp là là các bản sao, không cần chứng thực).