Khách hàng

Stt Khách hàng Địa chỉ Công trình/ dự án Nội dung tư vấn Tổng mức đầu tư (Tỷ đồng)
1 Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam CN4 – TP. HCM TP. HCM Cung cấp thiết bị EDC/POS năm 2013 đợt 5 Tư vấn đấu thầu 0,9
2 Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam CN4 – TP. HCM TP. HCM Cung cấp thiết bị EDC/POS năm 2013 đợt 6 Tư vấn đấu thầu 2,6
3 Công ty TNHH Đá Xây dựng Bình Dương – Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang Bình Dương Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang Thẩm tra tổng mức đầu tư 2500
4 Bệnh viện Phục hồi chức năng Q8 TP. HCM Đề cương chuyển giao quyền tự chủ tài chính Lập đề cương
5 Cty CP Công nghệ & Giáo dục Nguyễn Hoàng TP. HCM Trường Quốc tế Ischool Nghiên cứu thị trường
6 Nhà sáng tác Vũng Tàu Vũng Tàu Cải tạo và nâng cấp nhà sáng tác Vũng Tàu Quản lý dự án 4,3
7 Công ty Đầu tư & kinh doanh nhà Anh Tuấn TP. HCM Dự án cung cư Anh Tuấn (khu A, khu B) Phân tích tài chính 170,5
8 Công ty Đầu tư & kinh doanh nhà Anh Tuấn TP. HCM Dự án Anh Tuấn Garden Phân tích tài chính 324,3
9 Công ty Đầu tư & kinh doanh nhà Anh Tuấn TP. HCM Dự án Phú Anh Tuấn Phân tích tài chính 1111,7
10 Tổng Công ty CP Bảo Minh TP. HCM Hồ sơ nhà đất Tư vấn pháp lý  
11 Công ty TNHH Benkan Việt Nam Long An Hồ sơ nhà đất Tư vấn pháp lý  
12 Công ty TNHH Infinity Road Việt Nam Long An Hồ sơ nhà đất Tư vấn pháp lý  
13 Công ty TNHH SMB Electric Việt Nam Bình Dương Hồ sơ nhà đất Tư vấn pháp lý 11,3
14 Công ty TNHH Pacific Crown Air TP. HCM Hồ sơ nhà đất Tư vấn pháp lý 186,47
15 Công ty TNHH Mẫn Đạt TP. HCM Hồ sơ nhà đất Tư vấn pháp lý 10,01
16 Công ty TNHH Vạn Thịnh Phú TP. HCM Hồ sơ nhà đất Tư vấn pháp lý 119,17
17 VPĐD Ngân hàng Ấn Độ tại TP.HCM TP. HCM Hồ sơ nhà đất Tư vấn pháp lý 242,65
18 VPĐD Dai You tại TP.HCM TP. HCM Hồ sơ nhà đất Tư vấn pháp lý 145,57